Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα μας 

 

Δίνουμε στα παιδιά τα εφόδια να πετάξουν ψηλά...

FAQ: Συχνές Ερωτήσεις

Μέρες και Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή

  • Νηπιαγωγείο 7:00 - 17:30
  • Τμήματα Βρεφών 7:00 - 16:30

*Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του νηπιαγωγείου & βρεφονηπιοκομικού σταθμού αρχίζουν από 1η Σεπτεμβρίου και τελειώνουν στις 31 Ιουλίου. Τον μήνα Αύγουστο το νηπιαγωγείο  επαναλειτουργεί την τελευταία βδομάδα του Αυγούστου μετά από ικανοποιητικό αριθμό δήλωσης συμμετοχής παιδιών.

Οδηγίες για Προσέλευση - Αποχώρηση μαθητών/ μαθητριών Νηπιαγωγείου 
 
  • Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών στο Νηπιαγωγείο είναι στις 07:00 έως 07:45. Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την εύρυθμη λειτουργία του νηπιαγωγείου γενικότερα. 
  • Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν από το νηπιαγωγείο πριν τη λήξη του ωραρίου, πλην έκτακτης ανάγκης (π.χ. ασθένεια), για την οποία ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Νηπιαγωγείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του, αφού προηγουμένως συμπληρώσει το σχετικό έντυπο υπεύθυνης δήλωσης. Εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου και να συμπληρώσει σχετικό έντυπο όπου θα αναγράφονται οι λόγοι (υπεύθυνη δήλωση).
  • Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες στην είσοδο του Νηπιαγωγείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης.
  • Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα στο Νηπιαγωγείο για την παραλαβή των μαθητών και των μαθητριών, αναμένουν στις εισόδους για την διαδικασία παραλαβής, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που παρακολουθούν το σχολικό πρόγραμμα και παρεμποδίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Σε περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών, το νηπιαγωγείο δύναται να τροποποιήσει τη διαδικασία προσέλευσης/αποχώρησης ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών.