Υπηρεσίες

Πέρα του εκπαιδευτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου παρέχονται υπηρεσίες: